Často kladené otázky

Začínáme

Aplikace je primárně navržená pro studium Bible a pro dobrý přehled nad poznámkami, které si uživatel k daným pojmům, veršům, pasážím atd. vytváří. V aplikaci jsou knihy Bible s možností prokliknout na kapitolu, verš a překlady veršů. Vše lze komentovat, lajkovat a tagovat. Také je možné přidávat pasáže a další potřebné reference.

Hlavní část alikace spočívá v pojmech, jejich kategoriích a parametrech, které můžou kategorie mít. Gridy pak slouží ke studiu, kdy se studují rozdíly mezi jednotlivými částmi (více informací v sekci Gridy). Pojmům a gridům také lze přidávat souvislosti například na verš, knihu, pasáž, atd.

Na verš je možné se prokliknout přes Knihy -> detail knihy. Na detailu knihy vyberete kapitolu, ve které se nachází hledaný verš. Po prokliknutí na detail kapitoly vyberete verš a na detailu již můžete pracovat s překlady verše, přidávat k verši souvislosti a další.

Verše je také možné vyhledávat pomocí vyhledávacího pole nahoře v menu. Při psaní dostanete seznam možných hodnot. Verše se zadávají ve stejném formátu, jako při výběru verše ve formuláři.

Verše se do formulářů zadávají ve formátu Mt 15:8, kde Mt je zkratka knihy, 15 je číslo kapitoly a 8 je číslo verše. Na odkazu použité zkratky naleznete seznam zkratek pro knihy v Bibli.

Výběr překladů najdete nahoře v menu. Pokud je vybrán specifický překlad, pak se například na detailu verše zobrazuje jen daný překlad nebo na detailu pasáže je možné číst pasáž v daném překladu. Všechny použitelné překlady nejdete v menu Překlady. Ty které jsou podbarvené zeleně jsou povolené používat v aplikaci. Jednotlivé překlady můžete povolit nebo zakázat, podle potřeby.

V menu vedle překladů je tlačítko se znakem . Toto tlačítko slouží k zobrazení nebo skrytí poznámek překladatelů. Poznámky překladatelů se zobrazují při čtení Bible nebo třeba na detailu verše.

Funkce

Na detailu knihy, verše, pojmu a všech dalších, lze najít tab export, na kterém je možné vybrat, co se bude exportovat. Po exportu se stáhne PDF, které je připravené k tisku.

Do exportu je možné přidat obrázky nebo další přiložené soubory. V takovém případě se nestáhne PDF, ale ZIP archiv.

Můžete vytvořit pojem, psát k němu poznámky, přidávat tagy a přidávat k pojmu souvislosti jako například verš, knihu, pasáž, atd. Na detailu daných souvislostí je pak vidět s jakým pojmem souvisí. K pojmům lze vytvářet kategorie a parametry. Tyto parametry pak mohou mít pro každý pojem různé hodnoty. Takže například pojem Abraham by mohl mít kategorii Lidé, která by měla parametry Rok narození a Rok úmrtí.

Nejprve musíte mít vytvořený pojem. V menu Pojmy -> Parametry vytvoříte parametr(y), které budete v kategorii používat. Poté v menu Pojmy -> Kategorie vytvoříře kategorii a jakmile je vytvořena, tak na detailu přidejte do kategorie parametry, které má mít. Poté se vráťte na detail pojmu, kterému chcete kategorii přiřadit. Klikněte na přidat kategorii v kartě kategorií a ve formuláři vyberte kategorii. Po přidání už jen klikněte na znak u dané kategorie na detailu pojmu a dostanete se na formulář pro vyplnění hodnot parametrů pro daný pojem.

Grid je takzvaná mřížka. V BibleApp slouží ke studiu, kdy se studují rozdíly mezi jednotlivými částmi. Dobrý příklad jsou evangelia, kdy by měl grid čtyři sloupce podle evangelií a řádky podle oblastí, které by studující v evangeliích zkoumal. Takže například řádek “Narození Ježíše” a v každém sloupci by byly souvislosti na dané evangelium s poznámkami. Se souvislostmi zde lze pracovat stejně jako se souvislostmi u pojmů nebo veršů.